• Michelle Civettini, 1st Grade Teacher

    Kristi Giuffreda, 1st Grade Teacher

    Seromany Jawahir, 1st Grade Teacher

    Nicole Melamed, 1st Grade Teacher

    Jennifer Strelitz, 1st grade Teacher